Hållbar utveckling

Vindkraftverk

Hållbar utveckling är ett begrepp som handlar om hur människan lever på en jord med begränsade tillgångar och resurser. Begreppet ’‘hållbar utveckling’’ introducerades av Lester Brown 1981 och fick sin internationella spridning i samband med FN-rapporten ’‘vår gemensamma framtid’’ (1987).

Begreppet talar mycket om bevara vattnets, jordens och ekosystemets produktionsförmåga i ett långsiktigt perspektiv och att samtidigt minska människans negativa påverkan på dessa. Detta görs genom tre dimensioner:

  • Social hållbarhet: Bygga ett stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet: Hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
  • Ekologisk hållbarhet: Ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö.

FN och EU har beslutat att hålla länder ska ha en strategi för hållbar utveckling.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website