Bergvärme

Det finns många sätt att värma upp hus på. Vissa sätt är billigare än andra och vissa sätt är bättre för miljön än andra. Men något som är både lindrigt för miljön, sparsamt för plånboken, ger god och mycket energi och dessutom kräver relativt lite arbete är bergvärme.

Först och främst; det är inte säkert att du kan använda dig av bergvärme. Men det är högst troligt. Beroende på var ditt hus befinner sig är det mer eller mindre lönsamt. Hur du ska göra för att skaffa bergvärme är också beroende av detta.

Hur går det till?

Genom bergvärme utvinner man värmeenergi ur grundvattnet genom att borra sig ner till grundvattenreservoarerna och genom rör hämta upp värme.

Borrar man relativt djupt under marken kommer man till mycket varmare ställen. Berggrunden där nere har samma temperatur som grundvattnet och både dessa har samma temperatur året om, oavsett väder eller årstid. Ungefär 6-8 grader, sommar som vinter. Denna värme kan man utnyttja. Under uppvärmning genom bergvärme gör man detta. Man använder såkallad geoenergi. På grund av den stabila temperaturen i berggrunden där nere fungerar bergvärme året om, utan problem.

På ett mycket förenklat sätt fungerar bergvärme på följande vis; man borrar 50-200 meter ner i marken beroende på var grundvattnet finns i just det området. Borrhålet är nu omringat av grundvatten. Med hjälp av värmepumpar uppe på land kyler man ner vattnet till 3-4 grader. Man värmer sedan upp vattnet med hjälp av en varmvattenackumulator, som återcirkulerar till värmepumpen. Detta genom en kompressorteknik. På detta sätt kan vattnet komma upp i mer än 50 grader och hållas i den värmen. Vattnet lagras då i en ackumulatortank efter att man hämtat upp det. Precis samma metod används i kylskåp, fast tvärtom. Värmepumpen drivs med el, men den ger mer energi än den drar, vilket är en viktig faktor om det ska vara lönsamt att använda den.

Är bergvärme något för mig?

Bergvärme är ofta ett ypperligt val för uppvärmning av hus. Men inte alltid. Då är bergvärme ett bra alternativ:

  • Om du har 20 000 kWh eller mer i energianvändning per år .
  • Om det inte finns fjärrvärme i området eller om den är dyrare är bergvärme.
  • Om du för närvarande använder dig av oljepanna eller elpanna.