Ekologiska märkningar är en djungel!

För att kunna göra goda ekologiska val när det gäller livsmedel och andra produkter, så måste man ha lite pejl på de märkningarna som finns. Odlar man inte själv så finns det oftast inte mer att göra än att lita på just märkningar av olika slag. Nedan kommer ett par märkningar som håller vad de lovar.

Demetermärket
Demetermärkningen utfärdas av Svenska Demeterförbundet och är en märkning som finns i två versioner i Sverige. Den internationella (orangea loggan) följer reglerna för biodynamiskt odlande. Den gröna logotypen är en äldre version av Demetermärkningen. Producenter som arbetar med demetermärke ska vara självförsörjande då det kommer till djurfoder, gödsel och kompost.

EU-ekologisk eller EU-lövet
En mer vanlig märkning är EU-ekologisk eller EU-lövet, dessa märkningar visar på att ingredienser i produkterna med märkningen är minst 95 % ekologiska. Kraven för märkningen är ekologist jordbruk enligt EUs förordningar. Produkter som är tillverkade och färdigförpackade och uppfyller kraven för märkningen ska använda denna.

Debio
En norsk märkning. Regelverket kring märkningen utgår ifrån regelverk utvecklade kring KRAV-märkningen. Märkningen står för ett hållbart fiske och jordbruk, att växter inte besprutade och en miljömässig produktion förs.

Eko Quality Mark
Är en produkts innehåll ekologist certifierat till 95 % eller mer så kan denna nederländska märkningen användas. Märkningen garantera att produkten är producerad på ett ekologist sätt.

Luomu – valvottua tuotantoa eller ”Solmärket”
En finsk märkning där minst 95 % av innehållet ska vara ekologist. Övervakning och kontroll av; förädlare, importörer, producenter och återförsäljare genomförs av finska myndigheter. GMO är absolut förbjudet inom ramarna för märkningen.

Rosenserien ekologiska märkning
Rosenserien ekologiska märkning är en märkning för företagets egna produkter och är inte något man kan certifiera sig i. Märkningen avser hudvårdsprodukter som är tillverkade av 100 % naturliga råvaror samt löftet om att större delen av innehållet också är ekologist certifierat med ett intervall mellan 75 -1 00 %. Rosenserien har också oberoende kontrollanter som säkerställer att produkterna håller kraven för märkningen.


Fairtrade
Fairtrade är nog den märkning de flesta känner bäst till. Märkningen ska bidra till att miljöhänsyn och ekologist jordbruk och produktion främjas. Märkningen har till stor del sitt syfte i att bidra till bättre levnadsvillkor för arbetare och odlar i utvecklingsländer. Kraven som är satta av Fairtrade innehåller; bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och de som arbetar på odlingar. Det avser bättre ekonomiska villkor för odlare och arbetare, att barnarbete och att diskriminering motverkas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website