Så hanterar du din gamla gasolgrill och gasoltuber

Så här efter sommaren är det många som står med utslitna gasolgrillar och tomma gasoltuber. Minnena från sommarens grillkvällar är många och härliga och de tomma tuberna är ett tydligt tecken på detta. Men vad ska du då göra med dina tuber nu när du ska avsluta sommaren?

Gasoltuber får inte lämnas på de miljöstationer som finns runt om i Sverige. Erfarenhet säger att många människor bär på mytbild om att tomma gasoltuber får slängas i den vanliga metallåtervinningen, så länge de är tömda. Detta stämmer inte! Gasoltuber klassas alltid som miljöfarligt avfall och måste hanteras därefter. Det innebär att du kan lämna den på sorteringsgårdar, men allra helst lämnar du din gasoltub till återförsäljaren som du köpte den av. De har nämligen skyldighet att ta hand om dem och gör det på ett miljövänligt vis.

Ska du slänga hela gasolgrillen?

Om det samtidigt är så att du har slitit ut din gasolgrill efter lång och trogen tjänst kanske det är dags att göra sig av med denna under hösten och göra plats för ett nytt inköp till våren. Om grillen är i så pass dåligt skick att den måste slängas hanterar du den helt enkelt som metallskrot. Samtliga delar i en gasolgrill går under denna sortering och slängs på din närmaste sortergård.

Tänk på att ta bort gasoltuben innan du slänger grillen i metallskroten!

Ett tips är också att vänta till nästa gång så kallad grovsoporhämtning genomförs vid din bostad. Då kan du ställa ut grillen i sin helhet och den hämtas av kommunens sophämtning.

Så om du tar hand om din grill kan du ta höst med gott samvete och se fram emot nästa sommars grillkvällar!