Sveriges roll i kampen för en bättre miljö

Miljö

Klimatfrågan om hur vi människor ska stoppa försämringen av miljön är en av de viktigaste problemen framför oss. Detta är något som nästan alla av världens mest utvecklade länder håller med om. Parisavtalet som blev juridiskt bindande i november 2016 följande FNs klimatkonferens i Paris det tidigare året är ett klart bevis på detta.

Det har länge varit frågor om hur Sverige ska gå till väga för att vi ska bli mer miljövänliga som en nation och nu har riksdagen äntligen röstat igenom ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket röstades igenom den 15 juni och det träder i kraft vid årskiftet. Målet med det nya regelverket är att att Sverige ska fortsätta vara en av de ledande krafterna och förebilderna inom miljökampen. Klimatlagen innerbär att regeringen varje år ska lämna en klimatredovisning och varje mandatperiod krävs en handlingsplan. Det långsiktiga målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045.

Individuellt ansvar

Det är en stor lättnad för alla oss som är bekymrade om den konstanta försämringen och förstörelsen av miljön, samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ännu är kampen inte över. Det är viktigt för oss som privatpersoner att dra vårt strå till stacken och inte förlita oss på att regeringen kommer ta hand om våra problem åt oss. Vi människor kan lätt falla in i rutiner men det är viktigt för oss i dagsläget att konstant utvärdera våra handlingar och hitta sätt att vara mer miljövänliga. Allting från samåkning för att dra ner på våra bränsleutsläpp till bättre återvinning är saker vi som privatpersoner kan göra för att hjälpa till. Många bäckar små! Vad gör du för att hjälpa till i kampen?