Värm upp med rätt uppvärmning

Det finns många sätt du kan använda för uppvärmning av ditt hus. Vilket alternativ som är bäst för dig beror på flera olika saker. Här presenteras några vanliga alternativ med dess nackdelar och fördelar.

Bergvärme
Ett mycket omtyckt och vanligt sätt inom ämnet uppvärmning. Man hämtar helt enkelt energin långt ned i berggrunden och omvandlar det sedan till värme. Genom att borra djupt, någonstans mellan 80-200 meter beroende på var berggrunden börjar, hittar man grundvatten och dess i stort sätt oföränderliga temperatur.

Fördelar
Bergvärme är mycket enkelt att sköta. Det krävs egentligen inte mycket alls från dig som ägare. Det går att använda bergvärme för att kyla huset under varma sommardagar. För dig som är noggrann med att var miljövänlig är detta ett bra alternativ eftersom 66 % av energin som används är förnybar energi.
Nackdelar
Det kostar mycket att installera bergvärme. Även om denna typ av uppvärmning har många fördelar, och även om man ofta sparar i längden på att använda bergvärme, kan priset för installationen vara avskräckande. Det krävs också att du har rätt typ av berggrund för att bergvärme ska fungera. Det kan också i vissa kommuner krävas lov för att borra.

Jordvärme
En lång slang läggs längs marken som en orm relativt snart under markytan. Här kan värmen som solen lagt på marken hämtas för att användas som energi till uppvärmning av ditt hus.

Fördelar
Till skillnad från bergvärme krävs här inte ett stort arbete med borrning. Fungerar bra om du har mark att gräva ned slangen i. Kostnaden för denna installation är inte lika hög som för bergvärme vilket lockar många.
Nackdelar
Eftersom slangen läggs längs marken behövs det mycket mark. Har du en liten tomt kommer inte tillräckligt lång slang att kunna läggas ut vilket betyder att för lite värme utvinns. Tomtens växter kan påverkas av jordvärme eftersom markens värme försvinner.

Pellets
Använder man pellets som uppvärmning har man en slags kamin i huset. Vanligtvis har man denna i något slags garage eller liknande. Pellets är små tätt packade träspån.

Fördelar
Användning av pellets och förbränning av denna är mycket miljövänlig. Ingen koldioxid släpps ut. Det är också billigt att installera jämfört med andra alternativ till uppvärmning.
Nackdelar
Du behöver ha plats i huset för en slags kamin. Du behöver dessutom sköta om kaminen. Detta kan vara krävande. En rullande kostnad behövs dessutom eftersom pellets kostar. Vill du dessutom inte köpa pellets ofta så krävs utrymme för ett lager. Ditt hus behöver också ha en skorsten.

Uppvärmning av hus går att göra på många fler olika sätt än dessa tre beskrivna alternativen. Sök vidare och fundera över vad som passa dig bäst, besök även Bosch som gör värmepumpar i världsklass.

Lastpallar underlättar alla typer av transport

Lastpallar är en viktig del i de flesta stora lagerutrymmen, vare sig det är varuhus eller industrier. Att flytta varorna på pallar med hjälp av en gaffeltruck är enklare och effektivare än att flytta var sak för sig. En annan fördel är att det hjälper dig maximera ditt lagringsutrymme. Pallkragar låter dig bygga på höjden och du kan själv bestämma vilken höjd du ska ha genom att ta bort eller sätta ditt pallkragar. Glöm bara inte bort att kolla upp hur mycket vikt pallen är gjord för. Övervikt kan skada pallen och i längden även dina varor.

Tack vare den effektivisering som blev när eur-pallen kom finns det nu en utspridd marknad i stora delar av Europa för lastpallar. Pallarna går runt i byteshandel i ett Pallöverföringssystem. Byteshandeln underlättar transporter mellan olika länder då du kan köpa pallar i Sverige och sedan sälja dem till ett lokalt licenserat företag i exportlandet.

Vissa företag hyr även ut pallar. Behöver du många pallar under en kortare tid så slipper du tänka på att sälja vidare de efteråt. Hyr du pallar ska de såklart återlämnas till samma företag och byteshandeln gäller då inte.

Det finns ett antal olika typer av lastpallar. Vilken du väljer beror på vilket ändamål de ska användas till.

Eur-pall

1200 x 800 mm
Även kallade A-pallar (jämför med B-pallar). Detta är den vanligaste pallen i Sverige och fungerar som bytespall. Den väger 25 kg och klarar av att lyfta upp till 1500kg. Har hålutrymme under för att kunna flyttas m.h.a. gaffeltruck.

B-pallar

1200 x 800 mm
B-pallar är egentligen eur-pallar, men de har av någon anledning blivit utdömda av en granskare. I och med detta kan de inte användas som bytespallar.

Engångspallar

1200 x 800 mm
Trots sitt namn är det i högsta grad återanvändbara. De klarar dock inte av lika mycket tyngd som andra pallar, mellan 250 och 500 kg. Pallen är utformad på samma sätt som eur-pallen men med klenare virke och väger ca 10 kg.

Halvpallar

600 x 800 mm
De har fått sitt namn eftersom att de är ungefär hälften så stora som eur-pallar. De väger endast 5 kg men kan bära upp till 500kg.

Specialpallar

Behöver du pallar av andra mått än ovanstående får du beställa specialanpassade pallar. De kan vanligtvis inte användas i byteshandel p.g.a. de udda måtten.

Pallkragar

Det finns att köpa till båda eur-pallen (B-pallen också) och halvpallen. Varje pallkrage är 200mm hög. Utmärkt för att få ut det mesta av pallarnas kapacitet.