Kommuner satsar på återvinningsprojekt

Många av landets kommuner har de senaste åren startat olika återvinningsprojekt för att skapa en hållbar utveckling inom kommunen. Många av dessa projekt har genomförts med stor framgång och har skapat exempel som andra kommuner kan ta efter.

Ett exempel är det projekt som genomförs i Nässjö Kommun, som går ut på samla in avfall och att städa i de mindre tätorterna kommunen. Projektet är ett samarbete mellan Nässjö Affärsverk och tekniska serviceförvaltningen i Nässjö Kommun. Under 2014 samlades ett nytt rekord in under projektet, då hela 180 ton skräp samlades in från sex orter i kommunen. Den största mängden skräp som samlades in var brännbart, trä och metall, som tillsammans utgjorde nästan 100 ton av skräpet.

Ett återvinningsprojekt som visar på värdet av att ta tag i problemen tillsammans och skapa en bättre miljö genom uppstyrda projekt.

Återvinning i Boden

Ett annat exempel hämtar vi från Boden, som under 2014 inledde ett nytt projekt för att använda restprodukter från massaindustrin och på så vis miljösäkra gamla gruvdeponier. Målsättningen är att både massaindustrin och gruvindustrin kommer att spara pengar och framförallt på miljön i framtiden. Boden har också en lång erfarenhet av liknande projekt och har under flera år testat fram en metod som nu kommer att användas i projektet.

Resultatet från projekten kommer att användas och testas i full skala även i den nedlagda gruvan Näsliden i Skellefteå.

Glöm inte projektledningen!

Oavsett vilket återvinningsprojekt som sätts i bruk kräver det bra ledning för att bli ett framgångsrikt projekt. I många fall finns kompetens på kommunen eller i samarbetande företag, men om inte kan det vara aktuellt att ta in konsulter inom projektledning, för att ytterligare stärka projektet och garantera framgångsrika resultat av projektet.