Enklare att sortera ut hushållsvfallet

Det ska bli enklare för konsumenter att sortera ut avfall för återvinning. Det rapporterar HSB Fastighetsförvaltning i en nyhet. HSB arbetar med ekonomisk förvaltning och fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar i Borås, Halmstad och Jönköping.

Det är genom ett nytt regeringsbeslut som hanteringen ska förenklas för konsumenter, samtidigt arbetat utvecklar möjligheterna för Sverige att nå flera av de 16 miljökvalitetsmål som vi har uppsatt i landet. Regeringens beslut ska öka återanvändningen och återvinningen av material på flera områden, såsom förpackningar och returpapper, elavfall och textilier.

Ansvaret för insamling av förpackningsavfall och returpapper ligger även i fortsättningen kvar på producenterna, men med vissa förändringar:

  • Ansvaret förtydligas.
  • Mer avfall materialåtervinns.
  • Tillståndspliktiga insamlingssystem införs.
  • Insamlingssystemet ska utformas så att de förenklar för hushåll och andra att sortera ut sitt förpackningsavfall och returpapper.
  • Uppföljning och tillsyn över insamlingen och återvinningen ska underlättas och förbättras.

Samtidigt poängteras även i fortsättningen kommunernas viktiga och centrala roll i den lokala avfallshanteringen. Kommunerna ansvarar precis som tidigare för allt hushållsavfall som inte är föremål för producentansvar.

Lampor är vanligt hushållsavfall

Satsning på elavfallet

En viktig del av det nya regeringsbeslutet är att utöka återvinningen av elavfall och försöka minska dess påverkan på miljön. Regeringen tror att återvinningen kan öka om det blir enklare för konsumenter att lämna ifrån sig sitt elavfall genom nya regler på området. Dessa är:

  • Mer elutrustning kommer att omfattas av producentansvar.
  • Återvinningsmålen höjs.
  • Större butiker får en skyldighet att ta emot smått elavfall.
  • Alla som säljer eller skänker ny elutrustning till konsumenter får i samband med försäljningen ta emot motsvarande mängd elavfall.
  • Tillståndsplikt införs för att samla in elavfall från konsumenter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website