Värm upp med rätt uppvärmning

Det finns många sätt du kan använda för uppvärmning av ditt hus. Vilket alternativ som är bäst för dig beror på flera olika saker. Här presenteras några vanliga alternativ med dess nackdelar och fördelar.

Bergvärme
Ett mycket omtyckt och vanligt sätt inom ämnet uppvärmning. Man hämtar helt enkelt energin långt ned i berggrunden och omvandlar det sedan till värme. Genom att borra djupt, någonstans mellan 80-200 meter beroende på var berggrunden börjar, hittar man grundvatten och dess i stort sätt oföränderliga temperatur.

Fördelar
Bergvärme är mycket enkelt att sköta. Det krävs egentligen inte mycket alls från dig som ägare. Det går att använda bergvärme för att kyla huset under varma sommardagar. För dig som är noggrann med att var miljövänlig är detta ett bra alternativ eftersom 66 % av energin som används är förnybar energi.
Nackdelar
Det kostar mycket att installera bergvärme. Även om denna typ av uppvärmning har många fördelar, och även om man ofta sparar i längden på att använda bergvärme, kan priset för installationen vara avskräckande. Det krävs också att du har rätt typ av berggrund för att bergvärme ska fungera. Det kan också i vissa kommuner krävas lov för att borra.

Jordvärme
En lång slang läggs längs marken som en orm relativt snart under markytan. Här kan värmen som solen lagt på marken hämtas för att användas som energi till uppvärmning av ditt hus.

Fördelar
Till skillnad från bergvärme krävs här inte ett stort arbete med borrning. Fungerar bra om du har mark att gräva ned slangen i. Kostnaden för denna installation är inte lika hög som för bergvärme vilket lockar många.
Nackdelar
Eftersom slangen läggs längs marken behövs det mycket mark. Har du en liten tomt kommer inte tillräckligt lång slang att kunna läggas ut vilket betyder att för lite värme utvinns. Tomtens växter kan påverkas av jordvärme eftersom markens värme försvinner.

Pellets
Använder man pellets som uppvärmning har man en slags kamin i huset. Vanligtvis har man denna i något slags garage eller liknande. Pellets är små tätt packade träspån.

Fördelar
Användning av pellets och förbränning av denna är mycket miljövänlig. Ingen koldioxid släpps ut. Det är också billigt att installera jämfört med andra alternativ till uppvärmning.
Nackdelar
Du behöver ha plats i huset för en slags kamin. Du behöver dessutom sköta om kaminen. Detta kan vara krävande. En rullande kostnad behövs dessutom eftersom pellets kostar. Vill du dessutom inte köpa pellets ofta så krävs utrymme för ett lager. Ditt hus behöver också ha en skorsten.

Uppvärmning av hus går att göra på många fler olika sätt än dessa tre beskrivna alternativen. Sök vidare och fundera över vad som passa dig bäst, besök även Bosch som gör värmepumpar i världsklass.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website