Hitta din närmaste återvinningsstation

Organisationen Förpackning och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning på de återvinningsstationer som finns runt om i Sverige. De erbjuder också en mycket smart tjänst på sin hemsida där man kan söka fram närmaste återvinningsstation.

Vad är en återvinningsstation?

En återvinningsstation är en plats där du ska lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. Totalt finns cirka 6 000 i hela Sverige och är placerade i samhällen och städer på strategiska allmänna platser, så som vid butiker, bensinstationer och bostadsområden. Här brukar normalt sett också finnas behållare för batterier och kläder.

Återvinningsstationer är i första hand avsedda för hushållens återvinning och företag ska inte använda dem, utan rekommenderas att vända sig till återvinningsentreprenör.

Var hittar jag närmaste återvinningsstation?

På FTI:s hemsida kan du mycket enkelt söka fram din närmaste återvinningsstation. Du söker helt enkelt efter din stad eller låter systemet söka utifrån din nuvarande position.