Lastpallar underlättar alla typer av transport

Lastpallar är en viktig del i de flesta stora lagerutrymmen, vare sig det är varuhus eller industrier. Att flytta varorna på pallar med hjälp av en gaffeltruck är enklare och effektivare än att flytta var sak för sig. En annan fördel är att det hjälper dig maximera ditt lagringsutrymme. Pallkragar låter dig bygga på höjden och du kan själv bestämma vilken höjd du ska ha genom att ta bort eller sätta ditt pallkragar. Glöm bara inte bort att kolla upp hur mycket vikt pallen är gjord för. Övervikt kan skada pallen och i längden även dina varor.

Tack vare den effektivisering som blev när eur-pallen kom finns det nu en utspridd marknad i stora delar av Europa för lastpallar. Pallarna går runt i byteshandel i ett Pallöverföringssystem. Byteshandeln underlättar transporter mellan olika länder då du kan köpa pallar i Sverige och sedan sälja dem till ett lokalt licenserat företag i exportlandet.

Vissa företag hyr även ut pallar. Behöver du många pallar under en kortare tid så slipper du tänka på att sälja vidare de efteråt. Hyr du pallar ska de såklart återlämnas till samma företag och byteshandeln gäller då inte.

Det finns ett antal olika typer av lastpallar. Vilken du väljer beror på vilket ändamål de ska användas till.

Eur-pall

1200 x 800 mm
Även kallade A-pallar (jämför med B-pallar). Detta är den vanligaste pallen i Sverige och fungerar som bytespall. Den väger 25 kg och klarar av att lyfta upp till 1500kg. Har hålutrymme under för att kunna flyttas m.h.a. gaffeltruck.

B-pallar

1200 x 800 mm
B-pallar är egentligen eur-pallar, men de har av någon anledning blivit utdömda av en granskare. I och med detta kan de inte användas som bytespallar.

Engångspallar

1200 x 800 mm
Trots sitt namn är det i högsta grad återanvändbara. De klarar dock inte av lika mycket tyngd som andra pallar, mellan 250 och 500 kg. Pallen är utformad på samma sätt som eur-pallen men med klenare virke och väger ca 10 kg.

Halvpallar

600 x 800 mm
De har fått sitt namn eftersom att de är ungefär hälften så stora som eur-pallar. De väger endast 5 kg men kan bära upp till 500kg.

Specialpallar

Behöver du pallar av andra mått än ovanstående får du beställa specialanpassade pallar. De kan vanligtvis inte användas i byteshandel p.g.a. de udda måtten.

Pallkragar

Det finns att köpa till båda eur-pallen (B-pallen också) och halvpallen. Varje pallkrage är 200mm hög. Utmärkt för att få ut det mesta av pallarnas kapacitet.

Enklare att sortera ut hushållsvfallet

Det ska bli enklare för konsumenter att sortera ut avfall för återvinning. Det rapporterar HSB Fastighetsförvaltning i en nyhet. HSB arbetar med ekonomisk förvaltning och fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar i Borås, Halmstad och Jönköping.

Det är genom ett nytt regeringsbeslut som hanteringen ska förenklas för konsumenter, samtidigt arbetat utvecklar möjligheterna för Sverige att nå flera av de 16 miljökvalitetsmål som vi har uppsatt i landet. Regeringens beslut ska öka återanvändningen och återvinningen av material på flera områden, såsom förpackningar och returpapper, elavfall och textilier.

Ansvaret för insamling av förpackningsavfall och returpapper ligger även i fortsättningen kvar på producenterna, men med vissa förändringar:

  • Ansvaret förtydligas.
  • Mer avfall materialåtervinns.
  • Tillståndspliktiga insamlingssystem införs.
  • Insamlingssystemet ska utformas så att de förenklar för hushåll och andra att sortera ut sitt förpackningsavfall och returpapper.
  • Uppföljning och tillsyn över insamlingen och återvinningen ska underlättas och förbättras.

Samtidigt poängteras även i fortsättningen kommunernas viktiga och centrala roll i den lokala avfallshanteringen. Kommunerna ansvarar precis som tidigare för allt hushållsavfall som inte är föremål för producentansvar.

Lampor är vanligt hushållsavfall

Satsning på elavfallet

En viktig del av det nya regeringsbeslutet är att utöka återvinningen av elavfall och försöka minska dess påverkan på miljön. Regeringen tror att återvinningen kan öka om det blir enklare för konsumenter att lämna ifrån sig sitt elavfall genom nya regler på området. Dessa är:

  • Mer elutrustning kommer att omfattas av producentansvar.
  • Återvinningsmålen höjs.
  • Större butiker får en skyldighet att ta emot smått elavfall.
  • Alla som säljer eller skänker ny elutrustning till konsumenter får i samband med försäljningen ta emot motsvarande mängd elavfall.
  • Tillståndsplikt införs för att samla in elavfall från konsumenter.

Så hanterar du din gamla gasolgrill och gasoltuber

Så här efter sommaren är det många som står med utslitna gasolgrillar och tomma gasoltuber. Minnena från sommarens grillkvällar är många och härliga och de tomma tuberna är ett tydligt tecken på detta. Men vad ska du då göra med dina tuber nu när du ska avsluta sommaren?

Gasoltuber får inte lämnas på de miljöstationer som finns runt om i Sverige. Erfarenhet säger att många människor bär på mytbild om att tomma gasoltuber får slängas i den vanliga metallåtervinningen, så länge de är tömda. Detta stämmer inte! Gasoltuber klassas alltid som miljöfarligt avfall och måste hanteras därefter. Det innebär att du kan lämna den på sorteringsgårdar, men allra helst lämnar du din gasoltub till återförsäljaren som du köpte den av. De har nämligen skyldighet att ta hand om dem och gör det på ett miljövänligt vis.

Ska du slänga hela gasolgrillen?

Om det samtidigt är så att du har slitit ut din gasolgrill efter lång och trogen tjänst kanske det är dags att göra sig av med denna under hösten och göra plats för ett nytt inköp till våren. Om grillen är i så pass dåligt skick att den måste slängas hanterar du den helt enkelt som metallskrot. Samtliga delar i en gasolgrill går under denna sortering och slängs på din närmaste sortergård.

Tänk på att ta bort gasoltuben innan du slänger grillen i metallskroten!

Ett tips är också att vänta till nästa gång så kallad grovsoporhämtning genomförs vid din bostad. Då kan du ställa ut grillen i sin helhet och den hämtas av kommunens sophämtning.

Så om du tar hand om din grill kan du ta höst med gott samvete och se fram emot nästa sommars grillkvällar!

Återanvända golfbollar

WE GOT BALLS TO RECYCLE är ett motto som företaget Out-of-Bounds använder, här med länk till Golfbollar.nu (företagets blogg). Miljövänligt/ekologiskt konsumerande ligger verkligen rätt i tiden och det är också något som blir mer och mer populärt. Många har hört att kaffe och bananer är viktiga att handla ekologiskt, men det miljövänliga köpandet sprider sig och här har Out of Bounds alltså tagit golfbollar till en ny nivå med sitt återvinningsarbete.

Stöd gärna företaget genom att handla återvunna golfbollar och golftillbehör. Att de dessutom redan är Nordens ledande försäljare av bollar är väl ingen nackdel och deras tusentals nöjda kunder och positiva omdömen ger gott om förtroende.

golfbollar_atervinning

Hitta din närmaste återvinningsstation

Organisationen Förpackning och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning på de återvinningsstationer som finns runt om i Sverige. De erbjuder också en mycket smart tjänst på sin hemsida där man kan söka fram närmaste återvinningsstation.

Vad är en återvinningsstation?

En återvinningsstation är en plats där du ska lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. Totalt finns cirka 6 000 i hela Sverige och är placerade i samhällen och städer på strategiska allmänna platser, så som vid butiker, bensinstationer och bostadsområden. Här brukar normalt sett också finnas behållare för batterier och kläder.

Återvinningsstationer är i första hand avsedda för hushållens återvinning och företag ska inte använda dem, utan rekommenderas att vända sig till återvinningsentreprenör.

Var hittar jag närmaste återvinningsstation?

På FTI:s hemsida kan du mycket enkelt söka fram din närmaste återvinningsstation. Du söker helt enkelt efter din stad eller låter systemet söka utifrån din nuvarande position.