Bygga nytt hus – skydda dig emot oväntade kostnader

Vad ska du som ska bygga hus egentligen tänka på? Det finns en hel del saker som du säkert redan tänkt på, men det finns också väldigt mycket saker som du säkerligen inte tänkt på. De där sakerna som ligger i det dolda utan att du kanske tänker på det.nytt hus

Till att börja med så är chansen stor att du inte insett hur stor kostnad tomten och diverse markarbeten innebär. Det dyker upp både väntade och oväntade avgifter. Vatten, avlopp och el ska anslutas. Kanske ska du ha en egen brunn? Det är heller inte gratis. Lägg där till internet och värmekostnader. Dessutom behöver du bygglov och därmed också en nybyggnadskart. Sedan kan det tillkomma kostnader för utstakning och lägesbestämning av byggnaden. Dessutom kan du få betala gatukostnadskostnadsersättning. Lägg sedan till det faktiska markarbetet och allt vad det innebär. Redan där har vi väldigt stora kostnader för att bygga hus, och då har vi inte ens börjat bygga det faktiska huset.

Sedan kommer kostnaden för att bygga nytt hus. Det är faktiskt inte helt gratis det heller. Köper du av en färdig hustillverkare så har du förhoppningsvis koll på vad som ingår i priset du betalar. Annars är det verkligen dags att kolla vad som faktiskt ingår när du ska bygga nytt hus.

Om du behöver låna pengar för att finansiera ditt beslut att bygga nytt hus så är det bästa givetvis att ta kontakt med en bank för att se över möjligheten att ta ett lån. Läs gärna på om räntesatser innan mötet med banken. Och tänk på att det finns både bundna och rörliga räntor. Vad är bäst för dig?

Så, då har du fått en lite större inblick i kostnaderna för att bygga hus. Det kommer komma fler inlägg om det här ämnet. Att bygga hus är ett ämne som alltid är aktuellt.

Miljövänliga förpackningslösningar löser dina transportbehov

Transport är något vi alla sysslar med. Vi transporterar oss själva från olika ställen till andra, vi transporterar olika saker vi har med oss från den ena platsen till den andra och vi hjälper till med transport av andra människor otaliga gånger. Speciellt vanligt är det att du sysslar med transport om du har barn. Tennisklubben, fotbollslaget, pianoskolan, danssalen, schackklubben och vem vet vad dina barn har för hobbys. Andra som transporterar människor hela dagarna är de som arbetar inom kollektivtrafiken eller på flyg. Här hjälper de människor att ta sig från den ena platsen till den andra på ett mycket enkelt och smidigt sätt.

Men det är inte alltid man vill transportera några människor utan istället vill transportera något fysiskt objekt. Och det kan ju också vara så att man inte har möjlighet att göra detta själv. När du vill transportera något fysiskt föremål från England hem till din villa i Växjö känns det kanske inte alltid så relevant att åka och hämta varan och transportera hem den. I de lägena behöver du transportförpackningar av hög kvalitet.

Det svenska företaget Nefab är kända för sina förpackningslösningar för transport och logistik av hög kvalitet, speciellt förpackningar anpassade för export. Bland Nefabs sortiment av envägsförpackningar hittar man varumärket Expak, som är förpackningar i plywood. Utöver det finns även wellådor och lastpallar som alla ger en bra lösning på transportbehoven i exportsammanhang.

Nefab är också ett företag som tar ett stort miljöansvar genom att arbeta med hållbar utveckling, ett arbete som företaget själva anser spelar en stor roll i Nefabs konkurrensfördel. En del av Nefabs affärsidé är det som kallas “Gröna initiativ” och erbjuder därigenom kompletta förpackningslösningar som minskar miljöpåverkan och totalkostnad. Nefab erbjuder också en miljöanalys genom sin rådgivningstjänst, där företag kan få omfattande miljö- och livscykelsanalyser av förpackningslösningar.

Transport är alltså en stor del av vår vardag, oavsett om vi arbetar med det eller inte. Många använder till och med ordet för att beskriva en direkt handling: ”Jag måste transportera mig från tv-soffan till sängen nu, så att jag kan få den sömn jag behöver”. Hur använder du dig av transport? Och hur påverkar din transport miljön?

Gummilister är bättre än andra lister

Vad är egentligen en list. Jo en list är ett avlångt och smalt föremål som används för att dölja skarvar och byggnadsdelar och som dekoration. Det kan också användas för att täta olika skarvar mot fukt och damm eller liknande. Idag ska vi lista (fattade ni???!!) de vanligaste listerna. En listlista helt enkelt. Idag tar vi upp trälist, metallist och gummilist.

Trälist

Först ut har vi den vanligaste typen av list, trälisten. Den används främst inomhus utmed väggar, runt fönster och vid dörrar. Det är även vanligt med trälister vid dörrar och fönster utomhus. Det finns gott om modeller på trälister. Dessa inkluderar bland annat foderlisten som ofta är vitmålad, sockellisten som sitter vid socklar, skugglisten samt foglisten. Listerna är ofta gjorda i ek eller furu.

Metallister

Metallister används ofta vid olika skarvar. Det kan till exempel vara vid skarvar mellan kakel eller klinker. Då metall är slittåligt och tål vatten så passar de bättre i sådana miljöer.  Metallister är vanligtvis metallfärgade men det finns också lister som är guldfärgade, svartfärgade eller i brons. Metallisten fungerar som ett bra alternativ till den vanligare trälisten. Användningsområdet påminner lite om det för en gummilist.

Gummilister

Fördelen med gummi, jämfört med trä och metall, är att det är elastiskt men samtidigt oerhört starkt och dessutom hållbart. En gummilist har sällan ett estetiskt mål utan det handlar i de flesta fall om att täta skarvar eller liknande mot vätska, damm eller kall luft. Troligtvis finns det gummilister på fler ställen än du tror i ditt boende. Börja med att kolla vid fönster och dörrar, så får du se!

Då olika lister har olika användningsområden så är det svårt att utse ett material som är bäst, men om man bortser helt från den estetiska aspekten så är gummilist utan tvekan det bästa. Dess hållbarhet och lätthet att arbeta med gör den till ett av de bästa alternativen till att täta skarvar och hålla onödig kyla utanför. Se över vilka gummilister du kan installera i ditt boende!

Bergvärme

Det finns många sätt att värma upp hus på. Vissa sätt är billigare än andra och vissa sätt är bättre för miljön än andra. Men något som är både lindrigt för miljön, sparsamt för plånboken, ger god och mycket energi och dessutom kräver relativt lite arbete är bergvärme.

Först och främst; det är inte säkert att du kan använda dig av bergvärme. Men det är högst troligt. Beroende på var ditt hus befinner sig är det mer eller mindre lönsamt. Hur du ska göra för att skaffa bergvärme är också beroende av detta.

Hur går det till?

Genom bergvärme utvinner man värmeenergi ur grundvattnet genom att borra sig ner till grundvattenreservoarerna och genom rör hämta upp värme.

Borrar man relativt djupt under marken kommer man till mycket varmare ställen. Berggrunden där nere har samma temperatur som grundvattnet och både dessa har samma temperatur året om, oavsett väder eller årstid. Ungefär 6-8 grader, sommar som vinter. Denna värme kan man utnyttja. Under uppvärmning genom bergvärme gör man detta. Man använder såkallad geoenergi. På grund av den stabila temperaturen i berggrunden där nere fungerar bergvärme året om, utan problem.

På ett mycket förenklat sätt fungerar bergvärme på följande vis; man borrar 50-200 meter ner i marken beroende på var grundvattnet finns i just det området. Borrhålet är nu omringat av grundvatten. Med hjälp av värmepumpar uppe på land kyler man ner vattnet till 3-4 grader. Man värmer sedan upp vattnet med hjälp av en varmvattenackumulator, som återcirkulerar till värmepumpen. Detta genom en kompressorteknik. På detta sätt kan vattnet komma upp i mer än 50 grader och hållas i den värmen. Vattnet lagras då i en ackumulatortank efter att man hämtat upp det. Precis samma metod används i kylskåp, fast tvärtom. Värmepumpen drivs med el, men den ger mer energi än den drar, vilket är en viktig faktor om det ska vara lönsamt att använda den.

Är bergvärme något för mig?

Bergvärme är ofta ett ypperligt val för uppvärmning av hus. Men inte alltid. Då är bergvärme ett bra alternativ:

 • Om du har 20 000 kWh eller mer i energianvändning per år .
 • Om det inte finns fjärrvärme i området eller om den är dyrare är bergvärme.
 • Om du för närvarande använder dig av oljepanna eller elpanna.

 

Kommuner satsar på återvinningsprojekt

Många av landets kommuner har de senaste åren startat olika återvinningsprojekt för att skapa en hållbar utveckling inom kommunen. Många av dessa projekt har genomförts med stor framgång och har skapat exempel som andra kommuner kan ta efter.

Ett exempel är det projekt som genomförs i Nässjö Kommun, som går ut på samla in avfall och att städa i de mindre tätorterna kommunen. Projektet är ett samarbete mellan Nässjö Affärsverk och tekniska serviceförvaltningen i Nässjö Kommun. Under 2014 samlades ett nytt rekord in under projektet, då hela 180 ton skräp samlades in från sex orter i kommunen. Den största mängden skräp som samlades in var brännbart, trä och metall, som tillsammans utgjorde nästan 100 ton av skräpet.

Ett återvinningsprojekt som visar på värdet av att ta tag i problemen tillsammans och skapa en bättre miljö genom uppstyrda projekt.

Återvinning i Boden

Ett annat exempel hämtar vi från Boden, som under 2014 inledde ett nytt projekt för att använda restprodukter från massaindustrin och på så vis miljösäkra gamla gruvdeponier. Målsättningen är att både massaindustrin och gruvindustrin kommer att spara pengar och framförallt på miljön i framtiden. Boden har också en lång erfarenhet av liknande projekt och har under flera år testat fram en metod som nu kommer att användas i projektet.

Resultatet från projekten kommer att användas och testas i full skala även i den nedlagda gruvan Näsliden i Skellefteå.

Glöm inte projektledningen!

Oavsett vilket återvinningsprojekt som sätts i bruk kräver det bra ledning för att bli ett framgångsrikt projekt. I många fall finns kompetens på kommunen eller i samarbetande företag, men om inte kan det vara aktuellt att ta in konsulter inom projektledning, för att ytterligare stärka projektet och garantera framgångsrika resultat av projektet.

Värm upp med rätt uppvärmning

Det finns många sätt du kan använda för uppvärmning av ditt hus. Vilket alternativ som är bäst för dig beror på flera olika saker. Här presenteras några vanliga alternativ med dess nackdelar och fördelar.

Bergvärme
Ett mycket omtyckt och vanligt sätt inom ämnet uppvärmning. Man hämtar helt enkelt energin långt ned i berggrunden och omvandlar det sedan till värme. Genom att borra djupt, någonstans mellan 80-200 meter beroende på var berggrunden börjar, hittar man grundvatten och dess i stort sätt oföränderliga temperatur.

Fördelar
Bergvärme är mycket enkelt att sköta. Det krävs egentligen inte mycket alls från dig som ägare. Det går att använda bergvärme för att kyla huset under varma sommardagar. För dig som är noggrann med att var miljövänlig är detta ett bra alternativ eftersom 66 % av energin som används är förnybar energi.
Nackdelar
Det kostar mycket att installera bergvärme. Även om denna typ av uppvärmning har många fördelar, och även om man ofta sparar i längden på att använda bergvärme, kan priset för installationen vara avskräckande. Det krävs också att du har rätt typ av berggrund för att bergvärme ska fungera. Det kan också i vissa kommuner krävas lov för att borra.

Jordvärme
En lång slang läggs längs marken som en orm relativt snart under markytan. Här kan värmen som solen lagt på marken hämtas för att användas som energi till uppvärmning av ditt hus.

Fördelar
Till skillnad från bergvärme krävs här inte ett stort arbete med borrning. Fungerar bra om du har mark att gräva ned slangen i. Kostnaden för denna installation är inte lika hög som för bergvärme vilket lockar många.
Nackdelar
Eftersom slangen läggs längs marken behövs det mycket mark. Har du en liten tomt kommer inte tillräckligt lång slang att kunna läggas ut vilket betyder att för lite värme utvinns. Tomtens växter kan påverkas av jordvärme eftersom markens värme försvinner.

Pellets
Använder man pellets som uppvärmning har man en slags kamin i huset. Vanligtvis har man denna i något slags garage eller liknande. Pellets är små tätt packade träspån.

Fördelar
Användning av pellets och förbränning av denna är mycket miljövänlig. Ingen koldioxid släpps ut. Det är också billigt att installera jämfört med andra alternativ till uppvärmning.
Nackdelar
Du behöver ha plats i huset för en slags kamin. Du behöver dessutom sköta om kaminen. Detta kan vara krävande. En rullande kostnad behövs dessutom eftersom pellets kostar. Vill du dessutom inte köpa pellets ofta så krävs utrymme för ett lager. Ditt hus behöver också ha en skorsten.

Uppvärmning av hus går att göra på många fler olika sätt än dessa tre beskrivna alternativen. Sök vidare och fundera över vad som passa dig bäst, besök även Bosch som gör värmepumpar i världsklass.

Lastpallar underlättar alla typer av transport

Lastpallar är en viktig del i de flesta stora lagerutrymmen, vare sig det är varuhus eller industrier. Att flytta varorna på pallar med hjälp av en gaffeltruck är enklare och effektivare än att flytta var sak för sig. En annan fördel är att det hjälper dig maximera ditt lagringsutrymme. Pallkragar låter dig bygga på höjden och du kan själv bestämma vilken höjd du ska ha genom att ta bort eller sätta ditt pallkragar. Glöm bara inte bort att kolla upp hur mycket vikt pallen är gjord för. Övervikt kan skada pallen och i längden även dina varor.

Tack vare den effektivisering som blev när eur-pallen kom finns det nu en utspridd marknad i stora delar av Europa för lastpallar. Pallarna går runt i byteshandel i ett Pallöverföringssystem. Byteshandeln underlättar transporter mellan olika länder då du kan köpa pallar i Sverige och sedan sälja dem till ett lokalt licenserat företag i exportlandet.

Vissa företag hyr även ut pallar. Behöver du många pallar under en kortare tid så slipper du tänka på att sälja vidare de efteråt. Hyr du pallar ska de såklart återlämnas till samma företag och byteshandeln gäller då inte.

Det finns ett antal olika typer av lastpallar. Vilken du väljer beror på vilket ändamål de ska användas till.

Eur-pall

1200 x 800 mm
Även kallade A-pallar (jämför med B-pallar). Detta är den vanligaste pallen i Sverige och fungerar som bytespall. Den väger 25 kg och klarar av att lyfta upp till 1500kg. Har hålutrymme under för att kunna flyttas m.h.a. gaffeltruck.

B-pallar

1200 x 800 mm
B-pallar är egentligen eur-pallar, men de har av någon anledning blivit utdömda av en granskare. I och med detta kan de inte användas som bytespallar.

Engångspallar

1200 x 800 mm
Trots sitt namn är det i högsta grad återanvändbara. De klarar dock inte av lika mycket tyngd som andra pallar, mellan 250 och 500 kg. Pallen är utformad på samma sätt som eur-pallen men med klenare virke och väger ca 10 kg.

Halvpallar

600 x 800 mm
De har fått sitt namn eftersom att de är ungefär hälften så stora som eur-pallar. De väger endast 5 kg men kan bära upp till 500kg.

Specialpallar

Behöver du pallar av andra mått än ovanstående får du beställa specialanpassade pallar. De kan vanligtvis inte användas i byteshandel p.g.a. de udda måtten.

Pallkragar

Det finns att köpa till båda eur-pallen (B-pallen också) och halvpallen. Varje pallkrage är 200mm hög. Utmärkt för att få ut det mesta av pallarnas kapacitet.

Enklare att sortera ut hushållsvfallet

Det ska bli enklare för konsumenter att sortera ut avfall för återvinning. Det rapporterar HSB Fastighetsförvaltning i en nyhet. HSB arbetar med ekonomisk förvaltning och fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar i Borås, Halmstad och Jönköping.

Det är genom ett nytt regeringsbeslut som hanteringen ska förenklas för konsumenter, samtidigt arbetat utvecklar möjligheterna för Sverige att nå flera av de 16 miljökvalitetsmål som vi har uppsatt i landet. Regeringens beslut ska öka återanvändningen och återvinningen av material på flera områden, såsom förpackningar och returpapper, elavfall och textilier.

Ansvaret för insamling av förpackningsavfall och returpapper ligger även i fortsättningen kvar på producenterna, men med vissa förändringar:

 • Ansvaret förtydligas.
 • Mer avfall materialåtervinns.
 • Tillståndspliktiga insamlingssystem införs.
 • Insamlingssystemet ska utformas så att de förenklar för hushåll och andra att sortera ut sitt förpackningsavfall och returpapper.
 • Uppföljning och tillsyn över insamlingen och återvinningen ska underlättas och förbättras.

Samtidigt poängteras även i fortsättningen kommunernas viktiga och centrala roll i den lokala avfallshanteringen. Kommunerna ansvarar precis som tidigare för allt hushållsavfall som inte är föremål för producentansvar.

Lampor är vanligt hushållsavfall

Satsning på elavfallet

En viktig del av det nya regeringsbeslutet är att utöka återvinningen av elavfall och försöka minska dess påverkan på miljön. Regeringen tror att återvinningen kan öka om det blir enklare för konsumenter att lämna ifrån sig sitt elavfall genom nya regler på området. Dessa är:

 • Mer elutrustning kommer att omfattas av producentansvar.
 • Återvinningsmålen höjs.
 • Större butiker får en skyldighet att ta emot smått elavfall.
 • Alla som säljer eller skänker ny elutrustning till konsumenter får i samband med försäljningen ta emot motsvarande mängd elavfall.
 • Tillståndsplikt införs för att samla in elavfall från konsumenter.

Så hanterar du din gamla gasolgrill och gasoltuber

Så här efter sommaren är det många som står med utslitna gasolgrillar och tomma gasoltuber. Minnena från sommarens grillkvällar är många och härliga och de tomma tuberna är ett tydligt tecken på detta. Men vad ska du då göra med dina tuber nu när du ska avsluta sommaren?

Gasoltuber får inte lämnas på de miljöstationer som finns runt om i Sverige. Erfarenhet säger att många människor bär på mytbild om att tomma gasoltuber får slängas i den vanliga metallåtervinningen, så länge de är tömda. Detta stämmer inte! Gasoltuber klassas alltid som miljöfarligt avfall och måste hanteras därefter. Det innebär att du kan lämna den på sorteringsgårdar, men allra helst lämnar du din gasoltub till återförsäljaren som du köpte den av. De har nämligen skyldighet att ta hand om dem och gör det på ett miljövänligt vis.

Ska du slänga hela gasolgrillen?

Om det samtidigt är så att du har slitit ut din gasolgrill efter lång och trogen tjänst kanske det är dags att göra sig av med denna under hösten och göra plats för ett nytt inköp till våren. Om grillen är i så pass dåligt skick att den måste slängas hanterar du den helt enkelt som metallskrot. Samtliga delar i en gasolgrill går under denna sortering och slängs på din närmaste sortergård.

Tänk på att ta bort gasoltuben innan du slänger grillen i metallskroten!

Ett tips är också att vänta till nästa gång så kallad grovsoporhämtning genomförs vid din bostad. Då kan du ställa ut grillen i sin helhet och den hämtas av kommunens sophämtning.

Så om du tar hand om din grill kan du ta höst med gott samvete och se fram emot nästa sommars grillkvällar!

Återanvända golfbollar

WE GOT BALLS TO RECYCLE är ett motto som företaget Out-of-Bounds använder, här med länk till Golfbollar.nu (företagets blogg). Miljövänligt/ekologiskt konsumerande ligger verkligen rätt i tiden och det är också något som blir mer och mer populärt. Många har hört att kaffe och bananer är viktiga att handla ekologiskt, men det miljövänliga köpandet sprider sig och här har Out of Bounds alltså tagit golfbollar till en ny nivå med sitt återvinningsarbete.

Stöd gärna företaget genom att handla återvunna golfbollar och golftillbehör. Att de dessutom redan är Nordens ledande försäljare av bollar är väl ingen nackdel och deras tusentals nöjda kunder och positiva omdömen ger gott om förtroende.

golfbollar_atervinning