Högre kundnöjdhet

Att få en ökad kundnöjdhet vill alla företag. Men hur gör man och hur vet man om kunderna är nöjda? Ja, då behöver man göra undersökningar om detta. Kundundersökningar och undersökning om kundnöjdhet kan man få professionell hjälp med att göra. Det är ett tidskrävande och komplicerat arbete att dels bestämma sig för vilka frågor som ska ställas, hur de ska ställas, när och var de ska ställas. Sedan är det själva utförandet som också tar tid men det viktigaste arbetet är sammanställningen och analysen av de svar man fått. Hur man tolkar och vilka slutsatser man drar av den data man samlat in behövs expertkunskap till. Företag och organisationer med erfarenhet och som har kundundersökningar som expertområde kan effektivt och professionellt utföra detta.  Det är nästan en förutsättning om man vill ha en större och komplex kundundersökning att man anlitar ett företag specialiserat på detta.

Det finns många företag jobbar med detta. Ett sådant är Origo Group (www.origogroup.com) som är en sammanslagning av de tidigare undersökningsföretagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Företaget bildades i augusti 2017 och har ca 110 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.

Vilken metod man ska använda för datainsamling beror på ändamålet och där kan undersökningsföretag bidra med kompetens och expertkunskap. Det finns många olika metoder såsom telefonintervjuer, webb- eller personliga intervjuer. Vilken man väljer får också konsekvenser för hur analysen och rapporten ser ut.

Men en undersökning är inget självändamål. Det är vad man gör med de insikter man får ut av undersökningen som är det viktiga. Vad leder det till för åtgärder? Vad behöver man göra konkret för att öka kundnöjdheten? Det är frågor man måste ställa sig efter att undersökningen är klar. Om det inte leder till några åtgärder finns det ju heller inte någon mening med att undersöka kundnöjdheten. När man sen vidtagit de åtgärder man ser behov av att utföra behöver man efter en tid undersöka effekten av dessa åtgärder och se vilket resultat det fått. Har kundnöjdheten ökat?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website